پیمان‌نامه حقوق کودک

مقدمه

سازمان ملل متحد ابتدا در منشور خود ضرورت به رسمیت شناختن حقوق یک‌سان و منزلت را برای تمام انسان‌ها بیان می‌کند و به درستی خانواده را جزء اصلی جامعه می‌شناسد. در این مسیر و با رویکردی انسانی ما نیاز داریم که از تمامی کودکان مراقبت، و تلاش کنیم که دوست داشته شوند و برای زندگی فردی در جامعه آمادگی پیدا کنند. به همین دلیل پیمان‌نامه حقوق کودک در سال 1989 تدوین می‌شود و سعی دارد تا تمامی حقوق مربوط به کودک را بیان کند. این پیمان‌نامه تا به حال به امضای 196 کشور رسیده و در 140 کشور اجرا می‌شود به بیان دیگر و در ساده‌ترین شکل ممکن این پیمان، مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ است. پیمان‌نامه حقوق کودک در حقیقت برای قانون‌گذاری تدوین شده، به همین دلیل این نسخه ترجمه‌ای صرفا نظیر به نظیر نبوده و متناسب با باور و نیازهای فردی تبیین شده. لازم به ذکر است که همانند سازمان ملل متحد، SAY نیز به قوانین و امنیت هر کشوری که در آن فعالیت می‌کند احترام می‌گذارد.اگر خواستید متن کامل پیمان نامه حقوق کودک را مطالعه کنید می‌توانید آن را در اینجا بیابید.‌
ویرایش مرداد 1398