صدایی که به گوش شما می‌رسد واقعی است

بنیان بنیادی

برای امید و آسودگی

چرا SAY

هم‌راه شویم تا . . .

آرزوها واقعی شوند

با همکاری مددکاران برجسته فهرست دقیقی از نیازهای کودکان – از دارو تا تحصیلات – تهیه کرده‌ایم تا کاربران انتخاب کنند چگونه کمک کنند.

حقوق کودکان دیده شود

با باورداشتن به زیبایی‌های منحصر به فرد هر کودک، SAY می‌تواند از حقوق کودکان طبق پیمان‌نامه حقوق کودک سازمان ملل دفاع کند.

در مجاورت زندگی باشیم

با SAY مشارکت کنندگان می‌توانند تاثیر مستقیم کمکشان را بر کودک خاص تحت حمایتشان ارزیابی کنند.

حفظ شفافیت مالی

تمام اقلام فراهم شده به دست سازمان‌های مردم نهاد (NGO) و خریدها با تکنولوژی بلاکچین قابل ردیابی است.

کسی که کودکی ما است

با هوش مصنوعیSAY کاربران می‌توانند سرپرست کودکانی شبیه به خودشان شوند تا با کمک خانواده (مجازی) کودکان، کودکی شادمانه‌تری پشت‌سر بگذارند.

کودکان واقعی، خانواده‌های مجازی داشته باشند

با SAY کاربران می‌توانند برای کودکان جهان واقعی خانواده‌ای مجازی بسازند، خانواده‌ای بزرگ که بتواند حمایت و مراقبت کافی را برای کودک ایجاد کند.

با استفاده از SAY در زندگی کودکان جهان تاثیرگذار باشید.

در SAY آواتارهای انحصاری الهام گرفته از زندگی واقعی کودکان است.

انتخاب شیوه هم‌راهی، فقط یک‌بار کمک کنید یا برای مدت طولانی سرپرست یک یا چند کودک باشید.

جامعه دوستی انحصاری خود را در SAY به شکلی که دوست دارید ایجاد کنید.

در خانواده‌های SAY پدر، مادر یا هر نقش دیگری را انتخاب کنید.

SAY صدای واقعی کودکان را به گوش شما می رساند.

در SAY آواتارهای انحصاری الهام گرفته از زندگی واقعی کودکان است.

با استفاده از SAY در زندگی کودکان جهان تاثیرگذار باشید.

انتخاب شیوه هم‌راهی، فقط یک‌بار کمک کنید یا برای مدت طولانی سرپرست یک یا چند کودک باشید.

جامعه دوستی انحصاری خود را در SAY به شکلی که دوست دارید ایجاد کنید.

در خانواده‌های SAY پدر، مادر یا هر نقش دیگری را انتخاب کنید.

SAY صدای واقعی کودکان را به گوش شما می‌رساند.

با ما باشید

هم‌راه ما

نام
نام خانوادگی
ایمیل